Algemene Voorwaarden Servicepunt Onderdelen en Techniek (Stichting OMBK)

  1. De onderdelen die u via het Servicepunt OT bestelt worden door de firma Niemöller uit Mannheim Duitsland rechtstreeks aan u geleverd en deze dient u ook rechtstreeks aan Niemöller te betalen. Voor alle leveringen gelden de Algemeine Geschäftsbedingungen van de firma Niemöller voor zover daarvan hieronder niet is afgeweken.
  2. De onderdeelprijzen die het Servicepunt OT hanteert zijn de bruto Niemöller prijzen in Duitsland (inclusief 19% Mehrwertsteuer). Op deze prijzen is een korting van 20% van toepassing. Uitzondering hierop vormen de Mercedes-Benz Original Teile en sommige onderdelen afkomstig van andere leveranciers waarop de korting slechts 10% bedraagt. De bruto prijzen worden ontleend aan de prijzen op de Niemöller website. Een voorbehoud wordt gemaakt voor mogelijke fouten in de prijslijst of tussentijdse prijswijzigingen.
  3. De korting is uitsluitend van toepassing voor leden van erkende Mercedes-Benz Clubs en indien de bestelling plaatsvindt via het Servicepunt OT.
  4. Niemöller stuurt per bestelling rechtstreeks een exacte en bindende prijsopgave (Angebot) inclusief de toepasselijke kortingen en verzendkosten aan de klant per e-mail (eventueel per post).
  5. De bestelling wordt definitief zodra de klant deze prijsopgave – al dan niet met aanpassingen in de bestelomvang – aan Niemöller voor akkoord retour zendt per e-mail (eventueel per post).
  6. Niemoller verzendt aansluitend de bestelling binnen 1-3 werkdagen rechtstreeks aan de klant op het opgegeven adres. De betaling dient per bank te geschieden, binnen 2 weken na de datum zoals op de rekening is vermeld, op het banknummer IBAN DE36 6704 0031 0420 1695 00.
  7. De minimale bestelomvang bedraagt € 24 , de verzending geschiedt per DHL of UPS.
  8. Indien bepaalde artikelen niet op voorraad zijn dan worden deze vrij van verzendkosten nageleverd.
  9. Bestelde onderdelen mogen binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggestuurd waarbij de kosten van de retourzending voor de klant komen, tenzij de onderdelen foutief geleverd zijn (de verzendkosten worden dan door Niemöller gedragen). Indien retourneringen later dan na 14 dagen na ontvangst worden teruggestuurd dan is Niemöller gerechtigd slechts een deel van de prijs te restitueren.
  10. De medewerkers van het Servicepunt OT adviseren de klant naar beste weten over te bestellen onderdelen. De klant gaat na accordering van de prijsopgave rechtstreeks een verbintenis aan met de firma Niemöller. Medewerkers het Servicepunt OT en het bestuur van de stichting OMBK wijzen derhalve iedere vorm van aansprakelijkheid af over de juistheid of toepasbaarheid van de bestelde onderdelen.