Oproep vrijwilligers

Oproep aan personen die zich willen inzetten voor het Servicepunt Onderdelen en Techniek

Wij doen een oproep aan Mercedes-liefhebbers, bij voorkeur met een technische achtergrond of met kennis van een specifiek model of modelreeks, om het Servicepunt en de helpdesk te ondersteunen. De ondersteuning kunt u ook van uw huis uit leveren.

Wij verwachten met het Servicepunt Onderdelen en Techniek en de nieuwe opzet een duidelijke verbetering in de onderdelenvoorziening voor alle klassieke Mercedes-Benz liefhebbers te kunnen realiseren. We zijn uiteraard benieuwd naar uw mening en naar uw ervaringen met de nieuwe bestelmogelijkheid.  Informeert u ons vooral over uw ervaringen en stuur ons een mail naar info@ombk.nl

Disclaimer
Wij willen hier graag benadrukken dat de medewerkers van het Servicepunt dit werk belangeloos en op geheel vrijwillige basis doen. Het servicepunt en de stichting OMBK is geen professioneel geleid bedrijf en streeft er evenmin naar dit te worden.